Ontdek Dubai
Nieuw: Ontdek Dubai Magazine Bekijken

Verkeer cijfers DubaiDubai heeft door de enorm bevolkingsgroei ook op het gebied van verkeer en infrastructuur een flinke groei en uitbreiding in de afgelopen jaren laten zien.

De oppervlakte van het emiraat beslaat nog geen 10% van Nederland, terwijl uit demografische cijfers en statistieken blijkt dat het inwonersaantal inmiddels 20% (meer dan 3 miljoen) is ten opzichte van Nederland. De bevolkingsdichtheid ligt daarom 

Op de snelwegen ontstaan in de spitsmoment steeds langere files, waardoor de overheid steeds meer en meer het openbaar vervoer in Dubai wil stimuleren. Dit lijkt een succes te zijn geworden met de aanleg van de Dubai Metro waar in 2017 meer dan 128 miljoen passagiers gebruik van hebben gemaakt. Het busvervoer is in Dubai zelfs nog populairder met 155 miljoen passagiers, al speelt hier het enorme aantal gastarbeiders dat dagelijks naar de bouwplaats vervoert wordt een belangrijke rol in.

De cijfers die de taxibranche laat zien, geven echter aan dat het openbaar vervoer nog niet optimaal gerealiseerd is. Het aantal taxi's in Dubai ligt momenteel ruim boven de 11.000. De reden dat deze branche jaar op jaar zulke groeicijfers laat zien, komt omdat de metro nog een beperkte route aflegt (dwars door Dubai, van noord naar zuid) en de bussen niet altijd volgens schema rijden.

De haven van Dubai (Port Jebel Ali) is een belangrijke locatie voor de overslag van goederen die over zee vervoerd worden tussen Europa en Azië. Het aantal zeecontainers ligt om ruim 15 miljoen en is vrij stabiel te noemen, terwijl het aantal schepen in de havens lichtelijk is gedaald en 20 miljoen bedraagt.

Via Ontdek Dubai.NL vind je alle cijfers en statistieken rondom en over het verkeer in Dubai. Alle cijfers zijn afkomstig van het Dubai Statistics Center, onderdeel van overheid.

Uit de onderstaande grafiek en cijfers blijkt dat het aantal verkeersovertredingen in Dubai flink is toegenomen; van 2,6 miljoen overtredingen in 2014, naar meer dan 4,2 miljoen in 2016. De oorzaak van deze stijging is duidelijk zichtbaar bij een specifieke overtreding: overschrijding van de (radar)snelheid.

Langs alle belangrijke wegen in Dubai zijn flitspalen te vinden en tegenwoordig is er ook trajectcontrole te vinden op de belangrijkste verkeersaders zoals de snelweg Sheikh Zayed Road. Het hoge aantal exotische supercars dat het rondrijdt in Dubai zal hier mede ten grondslag aan liggen, maar ook in algemene zin speelt toename van het aantal auto's op de wegen een belangrijke rol.

Het aantal verkeersongelukken is in Dubai de laatste jaren redelijk stabiel te noemen. Met ongeveer 3000 ongelukken op jaarbasis, is het een relatief veilige omgeving om deel te nemen aan het verkeer en er is ieder jaar een verbetering te zien. Dit is ook af te leiden uit de cijfers, doordat het aantal ongelukken zonder gewonden, het grootste aandeel inneemt. De laatste jaren is het aantal ongelukken zonder gewonden ook percentueel hoger uitgevallen dan het aantal ongelukken mét gewonden.

Meer cijfers & statistieken over Dubai

Zoeken