Ontdek Dubai
Nieuw: Ontdek Dubai Magazine Bekijken

Milieu en groen cijfers DubaiDubai ligt aan de rand van de Grote Arabische Woestijn en heeft daardoor qua bomen, begroeiing planten en andere groengebieden een bijzonder omstandigheid die een belangrijk rol speelt om rekening mee te houden. De temperaturen kunnen in de maanden juli-augustus oplopen tot meer dan 45 graden en tussen april en september valt er nagenoeg geen neerslag in het gebied. De zee rondom Dubai, de Perzische Golf, is een relatief rustige en kalme zee. 

Des te meer dat er in Dubai ook veel aandacht wordt besteed aan groene gebieden, zij het natuurlijk of kunstmatig, om daarmee het emiraat en stad visueel aantrekkelijker te maken en waarbij zaken als milieubewustheid voorop staat. In 2015 lanceerde Sheikh Mohammed het plan genaamd Dubai Clean Energy Strategy. Met deze strategie wil Dubai in het jaar 2050, 75 procent van zijn energiebehoefte uit schone bronnen halen en hiermee ook het toonbeeld zetten voor het gebruik van schone energie en daarmee een groene economie te realiseren. Het plan bestaat uit vijf onderdelen: infrastructuur, wetgeving, financiering, bouwcapaciteiten en een milieuvriendelijke energiemix.

Uit de meest recente cijfers van het Dubai Statistics Center blijkt dat er momenteel 35 miljoen m², of te wel 3,5 km², groen gebied te vinden is. Dit cijfer neemt echter, ten opzichte van het totale oppervlakte van Dubai (3.113 km²), slechts 0,1% aandeel in. Ongeveer een kwart hiervan bestaat uit grasland. 

In Dubai vind je door het aangename klimaat ook vele palmbomen, waarop het kunstmatig aangelegde eiland Palm Jumeirah in de vorm van deze boom is gebaseerd en aangelegd. Momenteel vind je zelfs meer dan 45.000 palmbomen in Dubai, al staat dit nog in schril contrast met de overige bomen en struiken, aangezien het percentage hiervan 1% aandeel inneemt in de statistieken.

Het gebied waarin Dubai zich bevindt, leent zich bij uitstek niet voor veldgewassen en groentegewassen om te kweken. De temperatuur ligt hier simpelweg te hoog voor en de neerslag te laag. Desondanks blijkt ook uit de cijfers dat er, voornamelijk in de landelijke gebieden rondom de stad, wel verschillende gewassen verbouwd en/of klein stukjes grasland te vinden, waarbij het grassoort Chloris gayana het grootste aandeel inneemt, gevolgt door Luzerne en Sorgo.

Daarnaast worden er ook enkele groentes verbouwd; van tomaten tot komkommers en bladgroenten tot pompoenen, al neemt dit een marginaal aandeel in. Ter indicatie: de totale oppervlakte dat gebruikt wordt voor groentegewassen is slechts 10% van het totale oppervlakte aan palmbomen in Dubai. Hoewel de palmbomen op het totale aantal bomen en struiken een minimaal aandeel inneemt, blijkt ook uit diepere inspectie van de statistieken dat bij de verdeling van fruitbomen de palmbomen met 89% het overgrote aandeel innemen.

De oppervlaktemaateenheid die in Dubai wordt gehanteerd is van oudsher nog de dunam die afkomstig is uit het Ottomaanse Rijk. Deze maateenheid is ongeveer 1000 vierkante meter, of te wel 1 vierkante kilometer, al verschilt deze omrekenmethode per regio in het Midden-Oosten.

De onderstaande grafiek laat de totale verdeling van landbouwgebieden en overige milieugebieden zien in Dubai, waarbij de fruitbomen door het hoge aantal palmbomen een relatief groot aandeel inneemt en ook duidelijk te zien is dat het percentage veldgewassen minimaal is. Gezien het klimaat zijn kwekerijen een belangrijke uitkomst en deze worden ingezet voor de deocratie van de infrastructuur en decoratie van de vele hotels, al worden de meeste bloemen nog geimporteerd vanuit o.a. Nederland.

Hoewel je zou denken dat in Dubai alleen maar kamelen rondlopen, blijkt uit de cijfers dat deze dieren op de derde plaats staan. In de buitengebieden rondom de stad zijn vooral schapen en geiten te vinden en een klein aandeel runderen. Desondanks zijn er toch meer dan 11.000 kamelen te vinden in Dubai, die gebruikt worden voor kamelenmelk en bij de woestijnsafari's.

 

Meer cijfers & statistieken over Dubai

 

Zoeken