Ontdek Dubai
Nieuw: Ontdek Dubai Magazine Bekijken

Zorg cijfers DubaiDe kwaliteit van de zorg staat in Dubai en de rest van de Verenigde Arabische Emiraten hoog aangeschreven. Dit blijkt ook uit de cijfers en statistieken vanuit de zorgsector in Dubai.

Een opvallend gegeven van de zorg in Dubai is dat het overgrote deel ziekenhuizen, -klinieken en tandheelkundige praktijken geprivatiseerd zijn.

Meer dan 80% van de ziekenhuizen maken onderdeel uit van de private sector, met een totaal van 26 vestigingen. Vanuit het Ministerie van Volksgezondheid in Dubai zijn er 2 officiële ziekenhuizen in Dubai en vanuit het overheidsorgaan Dubai Health Authority nog vier.

Daartegenover staat dat de ziekenhuizen die vanuit de overheid bestuurd worden, meer dan 50% van het totaal aantal beschikbare ziekenhuisbedden in Dubai inneemt. De privéklinieken zijn dan ook veelal kleinschalige ondernemingen.

Ontdek Dubai.NL heeft alle cijfers van het Dubai Statistics Center verzameld over de gezondheidszorg in Dubai en kom via de onderstaande grafieken, cijfers en statistieken meer te weten over de zorg in Dubai.

Zoals uit bovenstaande cijfers blijkt is het overgrote gedeelte van het personeel dat in de zorgsector werkt, werkzaam in de private sector en waarbij artsen en verpleegkundigen een groot aandeel innemen van het totale zorgpersoneel.Verder is te zien in de statistieken dat er in Dubai sprake is van een geboorteoverschot van ongeveer 25.000 per jaar. Zowel in de geboorte-, als sterftecijfers is ook het grote aandeel niet-emirati zichtbaar dan onderdeel uitmaakt van de demografie van Dubai.

Meer cijfers & statistieken over Dubai

Zoeken