Ontdek Dubai
Nieuw: Ontdek Dubai Magazine Bekijken

Boetes DubaiDubai maakt onderdeel uit van een land (Verenigde Arabische Emiraten) waar wetten en regels een belangrijke rol spelen in de zeer lage criminaliteitscijfers en verkeersovertredingen.

Dubai is een veilig land om te rijden en heeft voor het overgrote deel een uitstekend wegennetwerk. Langs verschillende wegen zoals de Jumeirah Road zijn flitspalen te vinden voor zowel snelheid als rood licht waarmee je een flinke verkeersboete kunt krijgen.

Daarnaast is op verschillende wegen in Dubai tegenwoordig een trajectcontrole aanwezig, vergelijkbaar met de situatie in Nederland, waarbij de snelheid berekend wordt op basis van de afstand tussen twee meetpunten en de tijd waarin deze gereden wordt. Bij een te snelle tijd wordt op deze manier de hoogte van de boete bepaald.

Via Ontdek Dubai.NL vind je een overzicht van de verkeersboetes en andere strafzaken in Dubai.

 

Statistieken - Verkeersovertredingen en misdaad ➔

Politie van Dubai

Politie DubaiDe politie van Dubai staat bekend om de vele unieke en bijzondere politieauto’s die in gebruik zijn.

Zo beschikt het politiekorps over o.a. een Bugatti Veyron, Lamborghini Aventador, Ferrari FF en een Aston Martin One-77.

In de afgelopen jaren is het wagenpark uitgebreid met vele supercars.

Via Ontdek Dubai.NL vind je alle foto’s van deze exclusieve politieauto’s in Dubai, maar ook alle de locaties, telefoonnummers en adressen van de politiebureaus in Dubai.

 

Politie en politieauto's in Dubai ➜

 

Strafzaken/verboden zaken in Dubai

Dubai maakt uit van de Verenigde Arabische Emiraten wat een geheel islamitisch land is. Hoewel het aandeel van de originele inwoners van de Emiraten nog slechts 15% bedraagt, is de invloed van het Islamitische geloof op verschillende manieren in het dagelijks leven te merken.

Alcohol in DubaiOvertreding van onderstaande zaken kan in sommige gevallen leiden tot lange celstraffen. Dubai is in de afgelopen jaren echter flink verwesterd door de enorme toestroom van toeristen uit de hele wereld, waardoor de regels op verschillende manier soepel wordt toegepast.

Toch zijn er een aantal belangrijke zaken om op te letten als je naar Dubai gaat.

  • Het is in algemene zin verboden om alcohol in het openbaar te drinken of onder invloed van alcohol in het openbaar te zijn.
  • Het is verboden om tijdens de ramadan in het openbaar te eten en drinken.
  • Het gebruik en handel van alle soorten drugs is verboden.
  • Homoseksualiteit en uitingen daarvan zijn verboden.
  • Pornografische uitingen zijn verboden.
  • Hoewel het niet officieel kenbaar gemaakt wordt, is het verboden om met een stempel van Israël in het paspoort het Emiraat te betreden.

Verkeersboetes in Dubai

Jaarlijks worden er miljoenen verkeersboetes uitgedeeld in Dubai; van snelheidsovertredingen tot rijden zonder rijbewijs.  

Hieronder is een overzicht te vinden van alle verkeersboetes en de bijbehorende boetebedragen, het mogelijk aantal strafpunten op het rijbewijs (uit de Emiraten) en/of in beslag name van het voertuig.

Overtreding
2014
2015
2016

(Radar-)snelheidsovertreding

1.228.961

1.916.357

248.9292

Parkeerovertreding

163.755

223.231

294.752

Geen veiligheidsgordel

71.641

61.921

69.522

Door rood licht rijden

13.932

22.042

20.133

Rijden zonder rijbewijs

72

113

78

Geen rijbewijs toonbaar

33.97

2.212

1.855

Vluchtstrook rijden

3.6853

51.088

38.673

Roekeloos rijden

2.689

2.863

2.622

Overige

1.103.057

1.222.174

1.369.436

Total

2.624.357

3.502.001

4.286.363

 

Verkeersboetebedragen

Een overzicht van de verkeersboetes en de boetebedragen in Dubai gelden.

Overtreding
Boetebedrag (AED)
Strafpunten
Auto in beslagname

Afval vanuit een auto op straat gooien

500

4

-

Als taxi-chauffeur zijnde weigeren om passagiers te vervoeren

200

4

-

Andere toestaan om een voertuig te rijden waarvoor ze geen rijbewijs hebben

500

-

-

Autorijles geven in een lesauto dat geen lesborden draagt

500

-

-

Autorijles geven zonder toestemming van de vergunningverlenende autoriteiten

500

-

-

Bedrijfs-, bouw- en mechanische voertuigen en tractoren gebruiken zonder toestemming van de vergunningverlenende autoriteit

500

-

7 Dagen

Chasis van het voertuig aanpassen

400

-

-

De verkeerde weg indraaien

200

4

-

Deur openen van de taxi bestuurder

100

3

-

Dood van anderen veroorzaken

Beslissing door rechter

12

30 Dagen

Door rood rijden

800

8

15 Dagen

Doorrijden na het veroorzaken van een ongeval

500

-

-

Draaien op niet-aangewezen locaties

200

4

-

Een auto forceren om in te halen

Beslissing door rechter

8

-

Een licht voertuig beladen op de manier dat er schade kan ontstaan aan een ander voertuig

200

3

7 Dagen

Een licht voertuig rijden dat niet aan de veiligheids- en veiligheidsvoorwaarden voldoet

200

-

7 Dagen

Een luidruchtig voertuig rijden

500

-

30 Dagen

Een taxi rijden zonder een vergunning

200

4

-

Een weg inrijden zonder duidelijk dit aan te geven.

400

4

-

Een zwaar voertuig rijden dat niet aan de veiligheids- en veiligheidsvoorwaarden voldoet

500

-

30 Dagen

Ernstige schade aan een voertuig veroorzaken

Beslissing door rechter

6

-

Gebruik van interieurlicht in de nacht in bussen

100

-

-

Gebruik van binnenverlichting tijdens het rijden zonder bijzondere reden

100

-

-

Gebruik van de claxon op een storende manier

100

2

-

Gebruik van een mobiele telefoon in het verkeer

200

4

-

Gebruik van een voertuig voor andere doeleinden dan aangegeven

200

4

7 Dagen

Geen aanwezige reflecterende stickers aan de achterkant van vrachtwagens en zware voertuigen

200

-

-

Geen gebruik van afdekking op vrachtwagens

3000

-

7 Dagen

Geen gebruik van bijpassende nummerplaten voor aanhangwagens

200

-

-

Geen gebruik van de richtingaanwijzers bij het afslaan of keren

200

3

-

Geen lichten aan de achterkant of zijkanten van de aanhangerwagen

200

-

-

Geen rijbewijs kunnen tonen

200

-

-

Geen rode achterverlichting

100

-

-

Geen ruimte geven om links ingehaald te kunnen worden

200

-

-

Geen taxi-bord kunnen gebruiken

200

-

-

Geen verkeersveiligheidsmaatregelen tijdens voertuigonderbrekingen

200

-

-

Geen voertuigregistratiekaart kunnen tonen

200

-

-

Geen voetgangers voorrang geven bij voetgangersovergangen

500

6

-

Geen voorang geven aan noodgevallen-, politie- en openbare voertuigen of officiële konvooien

500

4

-

Geen voorrang geven aan voertuigen die van links komen waar nodig

200

-

-

Gevaarlijk de weg op rijden

600

6

-

Gevaarlijk inhalen door vrachtwagens

800

24

60 Dagen

Gevaarlijk omkeren

200

-

-

Gevaarlijk rijden (racen)

2000

12

30 Dagen

Handgebaren tonen naar andere verkeersdeelnemers

100

-

-

Het beladen van een zwaar voertuig op de manier die kan veroorzaken

500

6

7 Dagen

Het gebruik van lesauto's buiten de door de vergunningverlenende autoriteiten gespecificeerde timing

200

-

-

Het niet kleden volgens taxichauffeurs verplicht uniform of het niet in goede conditie hiervan houden

100

-

-

Het veroorzaken van ernstige verwondingen

Beslissing door rechter

8

-

Inhalen op de vluchtstrook

600

6

-

Inhalen op een verboden plaats

600

6

-

Kapotte verlichting

200

6

-

Kinderen < 10 jaar voorin het voertuig

400

4

-

Kleur van het voertuig aanpassen zonder toestemming

400

-

-

Lesauto's gebruiken op plaatsen die niet door de vergunningverlenende autoriteit zijn aangewezen

200

-

-

Lichte voertuig rijbaan overtreding

200

2

-

Markeringen op de weg plaatsen die de weg kunnen beschadigen of het verkeer blokkeren

500

-

-

Maximumsnelheid overschrijding met < 10 km / h

400

-

-

Maximumsnelheid overschrijding met < 20 km / h

500

-

-

Maximumsnelheid overschrijding met < 30 km / h

600

-

-

Maximumsnelheid overschrijding met < 40 km / h

700

-

-

Maximumsnelheid overschrijding met < 50 km / h

800

-

-

Maximumsnelheid overschrijding met < 60 km / h

900

6

-

Maximumsnelheid overschrijding met meer dan 60km / h

1000

12

30 Dagen

Meer gekleurde lichten gebruiken

200

-

-

Misbruik van parkeerplaatsen

200

3

-

Motorblok van de auto aanpassen

400

-

-

Niet gebruik van een teken met een vergunning voor overbelasting

200

3

-

Niet stoppen na het veroorzaken van een ongeluk dat leidde tot verwondingen

Beslissing door rechter

24

60 Dagen

Niet tegen gaan van zware uitstoot door vrachtwagens

200

-

7 Dagen

Niet vastleggen van nummerplaten op bepaalde plaatsen

200

2

-

Niet vastzetten van het voertuig tijdens het parkeren

200

-

-

Niet verlengen van de voertuigregistratie na het verstrijken hiervan

400

-

-

Niet weergeven van prijzen voor taxi of bussen wanner hier om gevraagd wordt.

200

-

-

Niet werkende lichten op de achterkant of zijkanten van de aanhanger

200

-

-

Niet-nakoming van de aangegeven kleur voor taxi's of lesauto's

200

-

-

Niet-naleven van verkeersborden en richtingen

500

-

-

Niet-naleving van de aanwijzingen van een verkeerspolitieagent

400

-

-

Nummerplaten met onduidelijke getallen

200

3

-

Onbevoegd voertuig rijden

200

-

7 Dagen

Onnodig claxoneren

200

2

-

Onnodig gebruik van mistverlichting

100

2

-

Op een verkeerde manier inhalen

200

3

-

Overbelasting of uitstekende delen op lichte voertuigen zonder licentie

200

3

7 Dagen

Overbelasting of uitstoot van een zwaar voertuig zonder toestemming

500

6

7 Dagen

Overschrijdend niveau van auto raamtinting

500

-

30 Dagen

Overschrijding van passagiersaantal

200

3

-

Parkeren bij het laden en lossen van gebieden

200

-

-

Parkeren op brandkraan-, gehandicapten- en ambulanceplaatsen

1000

4

-

Parkeren op de stoep

200

3

-

Parkeren op een vluchtstrook

200

-

-

Parkeren op ongepaste plaatsen

200

2

-

Passagiers vervoeren in een lesauto

200

4

-

Personen illegaal vervoeren en vervoeren

200

4

7 Dagen

Plotseling uitwijken

200

4

-

Rechts inhalen

200

4

-

Rijden met banden in slechte conditie

200

-

7 Dagen

Rijden met een rijbewijs afgegeven door een ander land behalve in toegestane gevallen

400

-

-

Rijden met een taxi met verlopen licentie

200

-

-

Rijden met een verlopen rijbewijs

200

3

-

Rijden met slechts 1 nummerplaat

200

2

-

Rijden onder de minimumsnelheidslimiet

200

-

-

Rijden onder invloed van alcohol, drugs of soortgelijke stoffen

Beslissing door rechter

24

60 Dagen

Rijden op een manier die gevaarlijk is voor het publiek

1000

12

30 Dagen

Rijden van een ongelicensieerd voertuig

200

-

7 Dagen

Rijden van een voertuig dat gassen of stofdampen lekken

300

-

-

Rijden van een voertuig dat verontreiniging veroorzaakt

500

-

-

Rijden zonder bril of contactlenzen

100

-

-

Rijden zonder rijbewijs bij zich te hebben

100

-

-

Rijden zonder voertuig registratiekaart bij zich te hebben

100

-

-

Roekeloos rijden

2000

12

30 Dagen

Roken in taxi's en bussen

200

-

-

Schending van de laad- of losvoorschriften in het parkeren

200

4

7 Dagen

Schending van de tarieven

200

6

-

Schending van de voorwaarden van het rijbewijs

300

-

-

Schending van wetten van het gebruik van commerciële nummerplaten

200

-

-

Slepen van een voertuig of een boot met een onvoorbereid voertuig

300

-

-

Spookrijden

400

4

-

Stil staan met een voertuig aan de linkerkant van de weg

500

-

-

Stilstaan dicht op een bocht of kruispunt

200

-

-

Stilstaan met een voertuig waardoor gevaar kan ontstaan of verkeer geblokkeerd kan worden.

200

3

-

Stilstaan op een kruispunt met gele strepen

500

-

-

Stilstaan op een voetgangsoversteekplaats

500

-

-

Stoppen op de weg zonder reden

500

4

-

Vallende of lekkende lading

3000

12

30 Dagen

Verboden in te rijden voor zware voertuigen

200

4

7 Dagen

Verboden toegang

200

4

-

Verkeer blokkeren

200

-

-

Veroorzaken van een matige verwondingen

Beslissing door rechter

6

-

Vervoer van passagiers door middel van een niet geschikt voertuig

200

4

-

Verzaken om een veilig weg te rijden

400

4

-

Verzaking van een officiële voertuigcontrole na een grote wijzing aan de motor of frame.

200

-

7 Dagen

Verzuim van taxi's en bussen schoon om deze van binnen en buiten schoon te houden

200

-

-

Verzuimen van het gewicht van de lading van de truck aan weerszijden te weergeven

100

-

-

Voertuig met lopende motor verlaten

300

-

-

Voertuig ongeschikt voor rijden

200

-

7 Dagen

Voetgangers die van niet-gedeponeerde plaatsen kruisen (indien aanwezig)

200

-

-

Voor taxis stoppen op niet-aangegeven plaatsen

200

4

-

Wegrennen van een verkeerspolitieagent

800

12

30 Dagen

Weigeren om de verkeerspolitie naam en adres te geven wanneer nodig

500

-

-

Zodanig parkeren voor of achter voertuigen waardoor deze geblokkeerd staan.

300

-

-

Zonder gordel rijden

400

4

-

Zonder helm op een motor rijden

200

4

-

Zonder kentekens rijden

1000

24

60 Dagen

Zonder toestemming plaatsen van stickers of teksten op een voertuig

200

-

-

Zonder verlichting rijden in het donker of bij mistirg weer

200

4

-

Zware voertuig rijbaan overtreding

600

6

-

Alle verkeersboetes die in Dubai zijn gemaakt kunnen eenvoudig in 5 stappen online worden betaald via de website van de RTA in Dubai.

Meer over Dubai

Zoeken